STIPENDIJE GRADA ZAGREBA

Informacije o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente
slabijeg socijalnog statusa možete dobiti i na broj tel. 01/610 12 49,
a o Stipendiji Grada Zagreba za učenike i studente s invaliditetom
na broj tel. 01/610 12 81