ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR

SLUŽBA ZA ŠKOLSKU I SVEUCILIŠNU MEDICINU – SAVJETOVALIŠTE ZA MLADE
Zagreb, Mirogojska cesta 16 Tel: 01 / 4696 280, 01 / 4696 281
Sve aktivnosti Savjetovališta za mlade imaju za cilj ocuvanje i promicanje zdravlja te razvijanje odgovornosti prema zdravlju. Zdravstvene mjere obuhvacaju pracenje zdravstvenog stanja redovitim kontrolnim pregledima te indiciranim dijagnostickim postupcima: pracenje stanja genitalnog sustava radi pravovremenog otkrivanja i lijecenja infekcija/bolesti; sistematski ginekološki pregledi i probiri za rano otkrivanje spolno prenosivih infekcija/bolesti za oba spola, promicanje i primjenu primjerenih metoda i sredstava kontracepcije, ucenje vještina komuniciranja, samopomoci i tolerancije (rad s parovima). Ciljana obrada mladih s poremecajima prehrane i zdravstvene mjere za primarnu i sekundarnu prevenciju pretilosti. Dijagnostika i terapija smetnji ucenja i ponašanja.
Narudžbe na broj telefona 01/ 46 96 281 ili na savjet-mladi@stampar.hr.