Gradski ured za sport i mlade svake godine raspisuje natječaj za
financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga
mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba.
Natječaj se objavljuje jednom godišnje na službenim
web stranicama Grada Zagreba.
Udruge prijavljuju programe i projekte u skladu sa propisanim
uvjetima natječaja za koja se dodjeljuju
financijska sredstva.
1. RAD S MLADIMA – podrška klubovima za mlade
– podrška savjetovalištima za mlade
– podrška centrima za mlade
2. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
3. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH