,

Grad Zagreb natječaj

Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade svake godine raspisuje natječaj za financiranje programa i projekata udruga iz područja udruga mladih ili udruga za mlade iz Proračuna Grada Zagreba.
Natječaj se objavljuje jednom godišnje na službenim
web stranicama Grada Zagreba.
Udruge prijavljuju programe i projekte u skladu sa propisanim uvjetima natječaja za koja se dodjeljuju
financijska sredstva.

1. RAD S MLADIMA – podrška klubovima za mlade
– podrška savjetovalištima za mlade
– podrška centrima za mlade
2. AKTIVNO SUDJELOVANJE MLADIH U DRUŠTVU
3. EDUKACIJA O PODUZETNIŠTVU MLADIH