VIDITE LI DOBRO

PROVJERITE SVOJ VID

DJELATNOSTI

Dioptrijske naočale

Sunčane naočale

Kontaktne leće

POSLOVNICE

Gajeva 19
tel.: +385 1 4825 071

Varšavska 1
tel.: +385 1 4872 856

Importanne centar
tel.: +385 1 4577 123

Trg S. Konzula 4
tel.: +385 1 2335 210

    Podaci se obrađuju ukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Više o tome na stranici Pravila privatnosti